Expertise

Een populaire theorie leert dat je tienduizend uur moet oefenen om een specialist te worden in een discipline. We weten niet of dat klopt. Maar opgeteld komen we hier gemakkelijk aan het tiendubbele van dat aantal. We zijn échte experts in ventilatie.

Bovendien focussen we uitsluitend op ons domein en volgen we permanent opleidingen en bijscholingen om onze kennis op punt te houden. En waar onze expertise ophoudt, begint die van onze vaste partners: uitmuntende studiebureaus en EPB-verslaggevers.