Dinsdag 21 april 2020

Is een ventilatie voor mijn nieuwbouw woning of verbouwing verplicht?

Ja. Iedereen die sinds 2006 een huis bouwt of verbouwt, heeft verplichtingen qua ventilatie. Indien je ventilatie niet voldoet aan één of meer EPB-eisen riskeer je boetes.

Wat zijn de EPB-eisen?

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. Het verwijst naar het energetische totaalpakket van je woning en geeft hierop een score. Het EPB-verslag omvat buiten kwaliteit van je binnenklimaat ook nog isolatie, zonnepanelen, verwarming, … De EPB-eisen leggen minima vast waaraan woningen moeten voldoen.

Voldoet jouw project aan de specifieke EPB-eisen? Ontdek het op de website van de Vlaamse Overheid.

EPB-eisen voor ventilatie

Het EPB verplicht de aanwezigheid van ventilatiesystemen en -voorzieningen voor de toe- en afvoer van lucht in woningen. Enkele voorbeelden: 

  • er mag in huis geen overhitting zijn in de zomer;
  • je moet voorzien zijn van die minimale ventilatievoorzieningen.

De EPB-eisen zorgen ervoor dat je woning wettelijk voldoet aan bepaalde energetische voorwaarden. In het algemeen moet elk huis of woning uitgerust zijn met een ventilatiesysteem waarmee 3.6m³ lucht per uur, per vierkante meter vloeroppervlak, kan worden toe- of afgevoerd.

Er zijn ook regels voor specifieke ruimtes:

  • Toevoerruimtes vereisen minimum een raamventilatie, rooster in de buitenmuur of een toevoeropening ten dienste van mechanische ventilatie.
  • Tussenruimtes (bv. hal) moeten uitgerust zijn met een rooster in de binnendeuren of binnenmuren of er moet een spleet van minimaal 1cm onder de binnendeuren aanwezig zijn.
  • Natte ruimtes beschikken over een verticaal afvoerkanaal (aangesloten op mechanische ventilatie of voor natuurlijke afvoer naar buiten)

Zijn er ventilatie-eisen bij renovaties?

Ja, ook bij renovaties moet je aan verschillende eisen voldoen. Toch zijn er bij renovaties andere regels van kracht dan bij nieuwbouw woningen in termen van EPB-eisen. Zo moet er bij renovaties van toevoerruimtes enkel aan de eisen voldaan worden indien het gaat om vervanging van de ramen. Ook bij de renovatie van afvoerruimtes zoals badkamer, toilet of keuken gelden ze, maar enkel als er sprake is van een nieuw gebouwde ruimte. Indien je een bestaande ruimte renoveert moet niet aan de eisen worden voldaan.

Heb je nog verdere vragen over ventilatie-eisen of het EPB-verslag? In dit blogbericht lees je alvast het antwoord op de vragen: ‘kan je met een goede ventilatie een verschil maken in het EPB-verslag’ en ‘welke zaken hebben invloed op je EPB-verslag?’.

Juvah als ventilatieverslaggever voor je EPB-verslag

Juvah is gecertificeerd ventilatieverslaggever waardoor we een professioneel verslag mogen opmaken van de ventilatie in een gebouw. Dit document wordt nauwkeurig opgemaakt en aan de EPB-verslaggever gegeven. Deze neemt het desbetreffende verslag mee op in het EPB-verslag.