Donderdag 13 juni 2019

Risicoanalyse van de binnenluchtkwaliteit op de werkplaats

Sinds 31 mei 2019 is het KB van 2 mei 2019 van kracht. Hierin is opgenomen dat werknemers over een goede kwaliteit van de binnenlucht moeten beschikken.

Eerst moest de werkgever enkel zorgen voor “voldoende verse lucht”, maar deze regel wordt nu verstrengd. Binnenlucht blijkt immers meer vervuild dan buitenlucht.

Risicoanalyse

De nieuwe kwaliteitsvereiste houdt in dat de werkgever een risicoanalyse moet uitvoeren.

Tijdens deze analyse, houdt hij rekening met verschillende verontreinigingsbronnen. Zo analyseert hij de aanwezigheid en fysieke activiteit van personen, de producten en materialen die aanwezig zijn in het lokaal, het onderhoud, het herstel en de reiniging van de arbeidsplaatsen. Daarbij kijkt hij naar de kwaliteit van de aangevoerde lucht als gevolg van infiltratie en ventilatie, verontreiniging en werking van het ventilatie-, luchtbehandelings- en verwarmingssysteem.

Maatregelen voor de CO2-concentratie

Naast de risicoanalyse, hoort de werkgever ook maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de CO2-concentratie in de lokalen lager is dan 900 ppm, wat gelijk is aan een minimum ventilatiedebiet van 40 m³ per uur per aanwezige persoon.

De bovengenoemde risicoanalyse kan echter ook aantonen dat de werknemers een gelijkwaardige of betere bescherming krijgen. In dat geval volstaat het dat de CO2-concentratie in werklokalen lager is dan 1 200 ppm. Dit is gelijk aan een minimum ventilatiedebiet van 25 m³ per uur per aanwezige persoon.

Bouwen of verbouwen

Bovenstaande zaken zijn enkel verplicht voor werklokalen bij een nieuwbouw of renovatie met een bouwaanvraag na 1 januari 2020.

Voor bestaande gebouwen zal er een actieplan worden opgesteld. Op die manier zal elk werklokaal in de toekomst aan de normen moeten voldoen.

Juvah helpt je graag bij het kiezen van een geschikt ventilatiesysteem om de CO2-contentratie op de werkplaats onder 900 ppm te krijgen.